Forsíða
idjuthjalfun-comp
Félagsfærni
Peers félagsfærninámskeið - einkatímar
Félagsfærni - fjarkennsla
Peers félagsfærninámskeið - fjarkennsla
fjolskylda-comp

Vettvangur | Stofa | Fjarþjónusta

Stofa | Fjarþjálfun

Stofa | Fjarþjónusta

Þjónustan

Iðjuþjálfun

Í iðjuþjálfun felst sérþekking á daglegri iðju mannsins. Þá er átt við allt það sem fólk innir af hendi í daglegu lífi í þeim tilgangi að annast sig og sína, vinna ýmis störf er nýtast samfélaginu og njóta þess sem lífið hefur að bjóða. Sem dæmi um iðju má nefna það að klæða sig og snyrta, útbúa mat, aka bíl, afgreiða í verslun, skrifa ritgerð, fara á skíði eða mála mynd. Þótt þessi viðfangsefni virðist sjálfsögð og einföld fyrir flesta, þá geta þau verið erfið og jafnvel óyfirstíganleg fyrir fólk sem er með ódæmigerðan þroska, hefur fengið sjúkdóma, er komið á efri ár eða hefur upplifað áföll af einhverju tagi svo eitthvað sé nefnt. 

PEERS Félagsfærni

PEERS er námskeið í félagsfærni fyrir börn, unglinga og ungt fólk með félagslega erfiðleika, einhverfu, ADHD, kvíða og þunglyndi, ásamt foreldrum þeirra eða félagsþjálfum. PEERS er gagnreynt námskeið fyrir unglinga og ungmenni með einhverfu og ADHD. PEERS stendur fyrir Program for the Education and Enrichment of Relational Skills.
Aðalstyrkleiki félagsfærniþjálfunar PEERS er að námskeiðið er fyrir bæði börn, unglinga eða ungt fólk og foreldra þeirra eða félagsþjálfa og læra foreldrar eða félagsþjálfar hvernig þeir geta haldið áfram og fylgt eftir félagsfærniþjálfun barnanna, unglinganna eða unga fólksins eftir að námskeiðinu lýkur.

Lesblinda

Lesblindu námskeiðin eru einkatímar fyrir þann lesblinda, foreldrar eru einnig þjálfaðir í því að styðja við og aðstoða börnin sín áfram eftir að námskeiði lýkur.
Unnið er með leir og byggist námskeiðið á sérstakri þjálfun sem miðar að því að þekkja og ná stjórn á skynvillu.
Í lestri er æfð ný tækni sem kemur í veg fyrir að stafir í miðju orðs hoppi upp eða að stafir víxlist.

Fjölskyldumeðferð

Veitt er almenn para- og fjölskyldumeðferð þar sem fjölskyldan þarf tímabundna aðstoð við að styrkja samskipti og tengslin m.a. vegna krefjandi heimilis og/eða félagslegra aðstæðna, skilnaðar, andlegra/líkamlegra veikinda, samskiptavanda eða tímabundins tengslarofs milli einstaklinga.
Fjölskyldumeðferð er fjölbreytt úrræði sem veitir gagnreynda meðferð (evidence based practice) þar sem lögð er áhersla á að bæta samskipti og tengsl við aðra, þar sem tekið er mið af áhrifamætti fjölskylduheildarinnar og velferð hennar höfð að leiðarljósi.

Fróðleikur

Fréttir og greinar

Guðrún Jóhanna Benediktsdóttir - Iðjuþjálfi

Guðrún Jóhanna Benediktsdóttir

IÐJUÞJÁLFI

Ósk um þjónustu

Rósa Gunnsteinsdóttir - Iðjuþjálfi og fjölskyldufræðingur

Rósa Gunnsteinsdóttir

Iðjuþjálfi og fjölskyldufræðingur

Ósk um þjónustu